Pozvánka na valnou hromadu (zde)

Návrh usnesení Valné hromady (zde)

 

Po letošní ukázce zimy si vás dovolujeme přednostně upozornit na naše originální pohony sedimentačních nádrží používaných na čistírnách odpadních vod. Pohon řeší zejména problémy se zimním provozem a přináší úspory energie při provozu letním. Při dodržování všech hygienických a bezpečnostních opatření, které jsme při budování, rekonstrukcí a provozování čistíren odpadních vod zvyklí dodržovat, nás současná epidemie podstatně neovlivňuje. Jsme proto připraveni vám poskytnout veškeré potřebné služby včetně konzultací a vypracování nabídky řešící vaše problémy na čistírnách.

 

Profil společnosti EKOPROGRES HRANICE a.s.

Technologie rozhoduje!

 

Platí to zejména u menších vodohospodářských zařízení, jako jsou čistírny odpadních vod, čerpací stanice a úpravny vody. Jako výrobce a dodavatel technologických zařízení pro tyto celky vám můžeme v tomto oboru poskytnout poradenství, studie, projekty, realizaci a provozování, včetně servisu a rekonstrukcí. Naši pracovníci v oboru pracují od roku 1967. Navazujeme přitom na tradici sahající do První republiky. Vedení firmy má sídlo v historické budově, kterou postavila firma Pavezka, dodavatel vodovodů a plynovodů. EKOPROGRES HRANICE a.s. pracuje samostatně od roku 1989 a podílel se na realizaci tisíce obchodních případů.

Z vlastní výroby vám můžeme nabídnout zejména různé systémy vybavení sedimentačních nádrží, kde se používají pojezdové mosty pro vyklízení usazených látek. Funkčně jsou tato zařízení určena pro primární a sekundární sedimentaci, jako dešťové zdrže, usazovací nádrže, dosazovací nádrže, zahušťovací nádrže apod. Pro pohon mostů používáme vlastní systém s ozubeným hřebenem uloženým na obvodě nádrže a s pastorkem upevněným na mostě, který je poháněn elektromotorem s převodovkou. Pohon umožňuje bezstarostný provoz zařízení za všech povětrnostních i provozních podmínek. Je výhodný pro případné rekonstrukce zařízení.

Pro malé zdroje znečištění má společnost vyvinutý biologický systém KOMBIBLOK® s dlouhodobými referencemi, ověřený od roku 1970. V minulosti známý zejména s povrchovým aerátorem Gigant. Podstatné však je, že tento systém z technologického hlediska jako první nabídl nízkozatěžovanou aktivaci se současnou aerobní stabilizací kalu. Tato technologie se dnes používá prakticky u všech komunálních čistíren odpadních vod velikosti do 5 000 ekvivalentních obyvatel, bez ohledu na to, jaký systém provzdušňování se používá.


Česky English Deutch

Kontakt

EKOPROGRES HRANICE a.s

Třída 1.máje 1013
75301 Hranice I - Město
+420.581 603 314
+420.737 248 271
00562301
DIČ CZ00562301
datová schránka:
nscuyhi