Po letošní ukázce zimy si vás dovolujeme přednostně upozornit na naše originální pohony sedimentačních nádrží používaných na čistírnách odpadních vod. Pohon řeší zejména problémy se zimním provozem a přináší úspory energie při provozu letním. Při dodržování všech hygienických a bezpečnostních opatření, které jsme při budování, rekonstrukcí a provozování čistíren odpadních vod zvyklí dodržovat, nás současná epidemie podstatně neovlivňuje. Jsme proto připraveni vám poskytnout veškeré potřebné služby včetně konzultací a vypracování nabídky řešící vaše problémy na čistírnách.

 

Profil společnosti EKOPROGRES HRANICE a.s.

Technologie rozhoduje!

 

Platí to zejména u menších vodohospodářských zařízení, jako jsou čistírny odpadních vod, čerpací stanice a úpravny vody. Jako výrobce a dodavatel technologických zařízení pro tyto celky vám můžeme v tomto oboru poskytnout poradenství, studie, projekty, realizaci a provozování, včetně servisu a rekonstrukcí. Naši pracovníci v oboru pracují od roku 1967. Navazujeme přitom na tradici sahající do První republiky. Vedení firmy má sídlo v historické budově, kterou postavila firma Pavezka, dodavatel vodovodů a plynovodů. EKOPROGRES HRANICE a.s. pracuje samostatně od roku 1989 a podílel se na realizaci tisíce obchodních případů.

Z vlastní výroby vám můžeme nabídnout zejména různé systémy vybavení sedimentačních nádrží, kde se používají pojezdové mosty pro vyklízení usazených látek. Funkčně jsou tato zařízení určena pro primární a sekundární sedimentaci, jako dešťové zdrže, usazovací nádrže, dosazovací nádrže, zahušťovací nádrže apod. Pro pohon mostů používáme vlastní systém s ozubeným hřebenem uloženým na obvodě nádrže a s pastorkem upevněným na mostě, který je poháněn elektromotorem s převodovkou. Pohon umožňuje bezstarostný provoz zařízení za všech povětrnostních i provozních podmínek. Je výhodný pro případné rekonstrukce zařízení.

Pro malé zdroje znečištění má společnost vyvinutý biologický systém KOMBIBLOK® s dlouhodobými referencemi, ověřený od roku 1970. V minulosti známý zejména s povrchovým aerátorem Gigant. Podstatné však je, že tento systém z technologického hlediska jako první nabídl nízkozatěžovanou aktivaci se současnou aerobní stabilizací kalu. Tato technologie se dnes používá prakticky u všech komunálních čistíren odpadních vod velikosti do 5 000 ekvivalentních obyvatel, bez ohledu na to, jaký systém provzdušňování se používá.


Česky English Deutch

Kontakt

EKOPROGRES HRANICE a.s

Třída 1.máje 1013
75301 Hranice I - Město
+420.581 603 314
+420.737 248 271
00562301
DIČ CZ00562301
datová schránka:
nscuyhi