Profil společnosti EKOPROGRES HRANICE a.s.

Technologie rozhoduje!

 

Platí to zejména u menších vodohospodářských zařízení, jako jsou čistírny odpadních vod, čerpací stanice a úpravny vody. Jako výrobce a dodavatel technologických zařízení pro tyto celky vám můžeme v tomto oboru poskytnout poradenství, studie, projekty, realizaci a provozování, včetně servisu a rekonstrukcí. Naši pracovníci v oboru pracují od roku 1967. Navazujeme přitom na tradici sahající do První republiky. Vedení firmy má sídlo v historické budově, kterou postavila firma Pavezka, dodavatel vodovodů a plynovodů. EKOPROGRES HRANICE a.s. pracuje samostatně od roku 1989 a podílel se na realizaci tisíce obchodních případů.

Z vlastních konstrukčních řešení Vám můžeme nabídnout zejména různé systémy vybavení sedimentačních nádrží, kde se používají pojezdové mosty a jiná zařízení pro vyklízení usazených látek. Funkčně jsou tato zařízení určena pro primární a sekundární sedimentaci, jako dešťové zdrže, usazovací nádrže, dosazovací nádrže, zahušťovací nádrže apod. Pro pohon mostů větších zařízení používáme vlastní systém s ozubeným hřebenem uloženým na obvodě nádrže a s pastorkem upevněným na mostě, který je poháněn elektromotorem s převodovkou. Pohon umožňuje bezstarostný provoz zařízení za všech povětrnostních i provozních podmínek. Je výhodný i pro případné rekonstrukce zařízení.

Pro malé zdroje znečištění má společnost vyvinutý biologický systém KOMBIBLOK® s s dlouhodobými referencemi, známý zejména s povrchovým aerátorem Gigant. Podstatné však je, že tento systém z technologického hlediska jako první nabídl nízkozatěžovanou aktivaci se současnou aerobní stabilizací kalu. Tato technologie se dnes používá prakticky u všech komunálních čistíren odpadních vod velikosti do 5 000 ekvivalentních obyvatel, bez ohledu na to, jaký systém provzdušňování se používá. Nový aerátor GIGANT-NG mimo to však nabízí bezkonkurenční ekonomiku provozu a nové materiálové provedení.

Další podrobnosti jsou uvedeny ve výrobním programu a dalších kapitolách.

 

Kontakt na společnost EKOPROGRES HRANICE a.s. viz údaje vlevo


Česky English Deutch

Kontakt

EKOPROGRES HRANICE a.s.

Třída 1.máje 1013
75301 Hranice I - Město
+420.581 603 314
+420.737 248 271
00562301
DIČ CZ00562301
datová schránka:
nscuyhi