Těsnění LINK-SEAL®

Jedná se o těsnění prostupů pro technologické zařízení stavebními konstrukcemi. Aplikace tohoto systému jsou velmi široké a stále se nabízejí nové a nové. Těsnění lze použít pro zajištění prostupů různých potrubí, kabelů a pod. různými stěnami, utěsňovat různé technologické zařízení jako kotle, nádrže a pod. Kromě vlastního těsnícího účinku umožňuje těsnění dilataci, vyrovnání úhlových odchylek, tlumí chvění a hluk, je chemicky, tepelně a požárně odolné atd. Vlastní těsnění se skládá z několika elementů SEAL, které se vyskládají po obvodě těsněného potrubí. Elementy se spojují šrouby a maticemi, které se z každé strany podloží podložkami. Utahováním šroubů se gumový element deformuje a zcela utěsní prostor mezi těsněným předmětem a stěnou. Gumové elementy se vyrábí v 21 velikostech a lze jimi bez problémů těsnit prostupy od DN 10 do DN 3 000. Výpočet správného typu běžného prostupu je triviální a ve speciálních případech jsme Vám plně k dispozici.

Link Seal

Materiálové provedení vyhovuje nejrůznějším provozním podmínkám. Základní, běžně dodávaná provedení jsou v uvedena v tabulce č. 1. Vlastní provedení prostupu ve stavbě je jednoduché. Nejčastější je zabetonování chráničky přiměřeného průměru do stěny. Ocelové prostupové kusy můžeme dodat v provedení ocel tř. 11 nebo 17 (nerez). Dobře vyřezaný prostup v betonové stěně může být i bez chráničky.

Příklad výpočtu těsnění LINK-SEAL®:
1. Zjistíme velikost mezery B = (D2 - D1) : 2 a podle této hodnoty s použitím tabulky č.2 určíme velikost těsnění LS a to tak, aby vypočtená hodnota B byla mezi hodnotami Bmin a Bmax.
2. Určíme střední průměr DS = (D1 + D2) : 2
3. Určíme počet elementů P = (DS x pí) : L a hodnotu zaokrouhlíme na celé číslo
Všechny míry jsou uvedeny v mm.

Při výběru těsnění přihlédneme k doporučenému rozsahu průměrů potrubí D2 v závislosti na velikosti jednotlivých elementů. V případě, že stávající prostup nevyhovuje svým rozměrem pro příliš malé potrubí, lze použít dvojité těsnění s mezichráničkou. Pro požární ochranu lze použít dvě těsnění za sebou. S těsněním LINK-SEAL® se řešení najde vždy. Těsnění lze použít prakticky všude. Vždy je možno šrouby utahovat pouze z jedné strany. Těsnění lze za provozu stále kontrolovat, zda nedochází k úniku těsněného media. Je možno zajistit i signalizaci případné poruchy.

Tabulka č.1 Provedení elementů

Model Typ Materiál elementu Materiál podlož Materiál šroubů Teplota °C Použití
C Standard EPDM černý kompozit zink.ocel -40 až 125 voda,vzduch,kabely,el.izolace
S Nerez EPDM černý kompozit nerez -40 až 125 Chemické procesy
O Odolný oleji Nitrile zelený kompozit zink.ocel -40 až 100 Olej,benzín,tuky,apod
OS Odolný oleji Nitrile zelený kompozit nerez -40 až 100 chem.procesy,olej,benzín
T vys.a níz.teploty SILICON šedý zink.ocel zink.ocel -60 až 200 extrémní teploty
FD/FS ohni odolný SILICON šedý zink.ocel zink.ocel -60 až 200 3 hod.odolný ohni
M neizolující EPDM černý ocel zink.ocel -40 až 125 prostupný el.proudu
TC tep.a el.izolující SILICON šedý ocel zink.ocel -60 až 200 prostupný extr.teploty a el.izoluje

Tabulka č.2 Velikosti elementů

Velikost elementu Bmin Bmax L D2min D2max
LS 200 12,7 15,7 30,0 21,3 323,9
LS 265 16,0 20,0 41,0 50 406,4
LS 275 16,0 20,0 25,6 0 90
LS 300 18,0 22,5 41,0 44,5 250
LS 310 18,0 22,5 57,5 60,3 406,4
LS 315 21,1 26,0 38,4 37 315
LS 325 23,2 30,0 79,8 133 711
LS 340 25,5 34,0 41,4 14 323,9
LS 360 32,0 42,0 55,1 40 406,4
LS 400 36,3 46,0 93,1 139,7 1220
LS 410 37,0 48,5 67,6 60,3 323,9
LS 425 28,4 37,0 93,1 144 1220
LS 440 44,0 55,0 99,0 139,7 1220
LS 475 41,3 48,5 68,6 60,3 1220
LS 500 60,3 71,5 99,8 100 1220
LS 525 55,4 63,5 99,8 133 1220
LS 575 48,0 58,0 79,5 130 1220
LS 615 81,6 102,0 155,5 219 3000
LS 625 83 102 106,7 133 2000
LS 650 69,0 84,0 106,7 133 2000
LS 700 95 110 155,5 219,6 3000

Tabulka č.3 Technická data

typ provedení těsnící element tlačná deska šrouby a matice teplotní rozsah [°C] oblast použití
C standard EPDM kaučuk černý polyamid ze zesílených skleněných vláken pevnostní třída 8,8 gavvanicky pozinkováno -40 až +80 všeobec.použitív normální atmosféře,vodě,popř.vlhkosti.Vhodné pro elektrickou izolaci a ochranupřed katodovou erozí
B Shora 4+-0,5 EPDM kaučuk modrý polyamid ze zesílených skleněných vláken pevnostní třída 8,8 gavanicky pozinkováno -40 až +80 viz typ C, taktéž zvláště pro umělohmotné trubky
S 316 standard,ušlechtilá ocel,nerez EPDM kaučuk černý polyamid ze zesílených skleněných vláken materiál A 4-70 ušlechtilá ocel -40 až +80 vysoká odolnost proti vodě, proti většině anorganických látek(kyseliny a louhy) a většině organických látek (např.kyselina octová a aceton
O vzdorující oleji NITRIL kaučuk zelený polyamid ze zesílených skleněných vláken pevnostní třída 8,8 gavanicky pozinkováno -40 až +70 dobrá odolnost proti olejům, aromatickým pohonným hmotám, rozpouštědlům a dalším produktům na bázi ropy
BS 316 Shore 40+-5 EPDM kaučuk modrý dtto materiál 4-70 ušlechtilá ocel -40 až +80 viz typ S 316, taktéž zvláště pro umělohmotné trubky
OS 316 vzdorující oleji NITRIL kaučuk zelený dtto materiál 4-70 ušlechtilá ocel -40 až +70 dobrá odolnost proti olejům, aromatickým pohonným hmotám, rozpouštědlům a dalším produktům na bázi ropy
KTW Shore 40+-5 EPDM kaučuk černý s razítkem KTW polyamid ze zesílených skleněných vláken barva modrá materiál 4-70 ušlechtilá ocel -40 až +70 vhodné pro použití pro pitnou vodu
T+ odolný proti vysoké a nízké teplotě SILIKON kaučuk šedý St 37 pozinkováno pevnostní třída 8,8 gavanicky pozinkováno -55 až +230 žádné izolační vlastnosti, zvláště vhodné pro extrémní teploty

Česky English Deutch

Kontakt

EKOPROGRES HRANICE a.s.

Třída 1.máje 1013
75301 Hranice I - Město
+420.581 603 314
+420.737 248 271
00562301
DIČ CZ00562301
datová schránka:
nscuyhi