3. SEDIMENTAČNÍ NÁDRŽE.

Ekoprogres Hranice a.s. vyrábí pod souhrnným názvem sedimentační nádrže celou řadu různých typů nádrží používaných pro čištění vody na čistírnách odpadních vod. Konstrukce nádrží vychází z konstrukčních uzlů společných pro všechna tato vodohospodářská zařízení jako jsou nosné konstrukce, pohony apod. Tyto sjednocující prvky jsou doplněny speciálním zařízením, které umožňuje požadovanou funkci. Pod společný název sedimentační nádrže EP jsou zahrnuty tyto nádrže:

3.1. Vertikální čtvercové nádrže

31uvod

31obr

Na čistírnách odpadních vod se používají jako:
3.1.1. dešťové zdrže EP-VDZ
3.1.2. usazovací nádrže EP-VUN
3.1.3. dosazovací nádrže EP-VDN

Jejich provedení je podobné. Jedná se o klasické provedení nádrží, ověřené na nespočtu aplikací v celém světě.

Vyrábějí se v typových velikostech od A = 3 000 mm do A = 6 000 mm v následujících rozměrech:

Velikost rozměr EP-V 3 EP-V 3,6 EP-V 4,2 EP-V 4,8 EP-V 5,4 EP-V 6
délka strany A mm 3 000 3 600 4 200 4 800 5 400 6 000
hloubka vody Hv mm 3 000 3 600 4 200 4 800 5 400 6 000
přítok D1 mm 200 200 200 300 300 300
odtok D2 mm 150 150 200 200 200 200
kal D3 mm 150 150 150 150 150 150

Znečistěná voda přitéká potrubím DN1 do uklidňovacího válce a klesá ke dnu. Při změně směru proudění dochází k intenzívnímu oddělování kalu, který sedimentuje na dně a vyčistěná voda odtéká přes sběrný žlab popř.ponořenou děrovanou trukou potrubím D2. Kal se odebírá šikmo uloženým potrubím D3. Uklidňovací válec a odtokový žlab popř. ponořená děrovaná trubka jsou zavěšeny na obslužné lávce, která je opatřena zábradlím. Natočení hrdel může být libovolné. Nádrž může být i mírně obdélníková a vyloučeny nejsou ani atypické rozměry a úpravy.

Z atypických úprav používáme často tangenciální nátok do uklidňovacího válce, deflektory na uklidňovacím válci a umístění odtokového žlabu po obvodě nádrže a pod. Umístěním žlabů po obvodě se vlastně vracíme k původnímu t. zv. dortmundskému provedení těchto nádrž. V tomto provedení je možno zvažovat účelnost obslužné lávky. Mezi atypické úpravy je možno považovat provedení vertikální nádrže s kruhovým půdorysem, které je vhodné použít např. jako ocelová vestavná nádrž do aktivační nádrže.

Při použití ponořené děrované trubky na odtoku vyčištěné vody je vhodné opatřit dosazovací nádrž také zařízením pro odběr plovoucích nečistot. Ponořená děrovaná trubka má mnohoúhelníkový tvar. Její umístění je cca 200 mm pod hladinou.

Hlavní předností těchto dosazovacích nádrží je, že nemají žádné pohyblivé zařízení ani žádný pohon.

3.2. Vertikální čtvercové stírané nádrže

ČOV Moravský Beroun

Na čistírnách odpadních vod se používají jako:
3.2.1. dešťové zdrže EP-VSDZ (VkSDZ)
3.2.2. usazovací nádrže EP-VSUN (VkSUN)
3.2.3. dosazovací nádrže EP-VSDN (VkSN)

Jejich provedení je podobné až shodné. Konstrukce vychází z osvědčené konstrukce vertikálních dosazovacích nádrží dortmundského typu. Na rozdíl od klasické nádrže má toto provedení zkrácenou hloubku. U dna nádrže je vytvořen přechod ze čtvercového půdorysu na kruhový EP-VS popř. z kruhového na kruhový EP-VkS. Takto vytvořené kruhové dno je potom stíráno stíracím zařízením se středovým náhonem umístěným na průběžné lávce.

Nádrže se vyrábějí v typových velikostech v následujících rozměrech:

Velikost rozměr EP-VS 4,8 EP-VS 5,4 EP-VS 6 EP-VS 7,2 EP-VS 8,4 EP-VS 9,6
délka strany A mm 4 800 5 400 6 000 7 200 8 400 9 600
Velikost rozm EP-VkS 4,8 EP-VkS 5,4 EP-VkS 6 EP-VkS 7,2 EP-VkS 8,4 EP-VkS 9,6
průměr P mm 4 800 5 400 6 000 7 200 8 400 9 600
hloubka vody Hv min mm 3 000 3 000 3 000 4 000 4 000 4 000
přítok D1 mm 300 300 300 300 400 400
odtok D2 mm 200 200 200 200 300 300
kal D3 mm 150 150 150 150 200 200

Doporučená hloubka vody podle ČSN 73 6707 je min. 3 000 mm. Znečistěná voda přitéká potrubím D1 do uklidňovacího válce a klesá ke dnu. Při změně směru proudění dochází k intenzívnímu oddělování kalu, který sedimentuje na dně a vyčistěná voda odtéká přes sběrný žlab popř. přes ponořenou děrovanou trubku potrubím D2 pryč. Kal se odebírá na dně uloženým potrubím D3. Uklidňovací válec a odtokový žlab popř. ponořená děrovaná trubka jsou zavěšeny na obslužné lávce, která je opatřena zábradlím a nese pohon stíracího zařízení. Natočení hrdel může být libovolné. Nádrž může být i mírně obdélníková a vyloučeny nejsou ani atypické rozměry a úpravy. Z atypických úprav používáme často tangenciální nátok do uklidňovacího válce, deflektory na uklidňovacím válci a umístění odtokového žlabu po obvodě nádrže apod.

Při použití ponorné děrované trubky na odtoku vyčištěné vody je vhodné opatřit dosazovací nádrž zařízením pro odběr plovoucích nečistot. Ponořená děrovaná trubka má mnohoúhelníkový tvar. Její umístění je cca 200 mm pod hladinou.

Hlavní předností těchto dosazovacích nádrží je malá stavební hloubka, takže nádrže mohou být založeny na jedné základové desce s ostatními objekty čistírny. Přitom je zachována vysoká účinnost vertikálních dosazovacích nádrží.

3.3. Vertikální kruhové nádrže

?

Na čistírnách odpadních vod se používají jako:
3.3.1. dešťové zdrže EP-VkDZ
3.3.2. usazovací nádrže EP-VkUN
3.3.3. dosazovací nádrže EP-VkDN

Konstrukce vychází z osvědčené konstrukce vertikálních dosazovacích nádrží dortmundského typu. Na rozdíl od klasické nádrže je tato nádrž tvořena kruhovým pláštěm s kuželovým spodkem. Ocelový plášť se s výhodou používá u nádrží vestavěných např, do aktivační nádrže.

Vyrábějí se v typových velikostech v následujících rozměrech:

velikost rozměr EP-Vk 4,8 EP-Vk 5,4 EP-Vk 6 EP-Vk 7,2 EP-Vk 8,4 EP-Vk 9,6
průměr P mm 4 800 5 400 6 000 7 200 8 400 9 600
hloubka vody
Hv min
mm 3 000 3 000 3 000 4 000 4 000 4 000
přítok D1 mm 300 300 300 300 400 400
odtok D2 mm 200 200 200 200 300 300
kal D3 mm 150 150 150 150 200 200

Znečistěná voda přitéká potrubím D1 do uklidňovacího válce a klesá ke dnu. Při změně směru proudění dochází k intenzívnímu oddělování kalu, který sedimentuje na dně a vyčistěná voda odtéká přes sběrný žlab popř. ponořenou děrovanou trubkou potrubím D2. Kal se odebírá šikmo uloženým potrubím D3. Uklidňovací válec a odtokový žlab popř. ponořená děrovaná trubka jsou zavěšeny na obslužné lávce, která je opatřena zábradlím. Natočení hrdel může být libovolné. Nejsou vyloučeny ani atypické rozměry a úpravy nádrže.

Z atypických úprav používáme často tangenciální nátok do uklidňovacího válce, deflektory na uklidňovacím válci a umístění odtokového žlabu po obvodě nádrže. Umístěním žlabů po obvodě se vlastně vracíme k původnímu tzv. dortmundskému provedení těchto nádrží. V tomto provedení je možno zvažovat účelnost obslužné lávky. Mezi atypické úpravy je možno považovat provedení vertikální nádrže s kruhovým půdorysem, které je vhodné použít např. jako ocelová vestavná nádrž do aktivační nádrže.

Při použití ponořené děrované trubky na odtoku vyčištěné vody je vhodné opatřit dosazovací nádrž také zařízením pro odběr plovoucích nečistot. Ponořená děrovaná trubka má mnohoúhelníkový tvar. Její umístění je cca 200 mm pod hladinou.

Hlavní předností těchto dosazovacích nádrží je, že nemají žádné pohyblivé zařízení ani žádný pohon.

3.4. Kruhové sedimentační nádrže

?

Na čistírnách odpadních vod se používají jako:
3.4.1. dešťové zdrže EP-KSDZ
3.4.2. usazovací nádrže EP-KSUN
3.4.3. dosazovací nádrže EP-KSDN
3.4.4. zahušťovací nádrže EP-KSZN
3.4.5. homogenizační nádrže EP-KSHN

Vlastní nádrže jsou obvykle betonové, dno nádrže může být vodorovné nebo kuželové podle typu strojního zařízení. Uprostřed nádrže je středový sloup, okolo kterého může být prohlubeň pro kal shrnovaný ze dna nádrže. Přívod vody je do středového sloupu, odběr kalu z prohlubně okolo středového sloupu a vyčištěná odpadní voda odtéká žlabem a potrubím přes obvodovou zeď. Rovněž případné plovoucí nečistoty jsou odváděny přes obvodovou zeď.

Strojní vybavení se dodává v několika variantách, z nichž základní jsou:
3.4.a s mechanickým stíráním kuželového dna do prohlubně u středního sloupu, kde dochází k částečnému zahuštění kalu - MS
3.4.b s odsávacím zařízením s ponornými čerpadly s rovným dnem - C
3.4.c obdobné řešení s násoskami místo čerpadel - N

Všechna provedení mohou být doplněna stíráním hladiny, které se doporučuje u primární sedimentace a při použití aktivačního procesu s denitrifikací - provedení SH. Doporučené průměry sedimentačních nádrží jsou uvedeny v následující tabulce. Hloubky vody mohou být prakticky libovolné. Nejprve uvádíme nádrže se středovým náhonem stíracího zařízení:

označení rozm EP-KS 6 EP-KS 7,2 EP-KS 8,4 EP-KS 9,6 EP-KS 10,8 EP-KS 12 EP-KS 15
průměr D mm 6 000 7 200 8 400 9 600 10 800 12 000 15 000
průměr D1 mm 300 300 400 400 400 400 500
odtok D2 mm 200 200 300 300 300 300 400
kal D3 mm 150 150 200 200 200 200 200

Dále jsou uvedeny nádrže s obvodovým pohonem:

Označení rozměr EP-KS xx D - xxx
průměr D m 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 40 45
přítok D1 mm 400 400 500 500 600 600 600 800 800 800 1000 1000
odtok D2 mm 300 300 400 500 500 600 600 800 800 1000 1000 1200
kal D3 mm 200 200 200 200 200 300 300 300 400 400 400 500
hmotnost t 3,4 4,0 4,7 5,4 6,2 7,8 8,8 9,8 11 13 15 20
příkon kW 0,25-0,75 0,5-1,1 0,75-1,5

Odtokové žlaby mohou být osazeny po obvodě - provedení ZO nebo od stěny odsazeny - provedení SO. Při větších průtocích je možné instalovat odtokové žlaby v obou místech. Odtok může být řešen také ponořenou trubkou - PT. Pohon shrabovacího zařízení může být do průměru asi 15 m středový, při větších průměrech na obvodu. Při obvodovém pohonu pojíždí kola po kolejnici - K nebo mohou být pogumovaná a pojíždí po betonovém okraji nádrže - G. Při pojezdu po kolejnici - provedení K - může být pohon mostu přímo jedním pojezdovým kolem - KPP nebo nepřímo pastorkem a ozubeným hřebenem umístěným vedle kolejnice po obvodu nádrže - KOH.

kruhová DN ø 21m Boskovice
obr.1 EP-KSDN 21-ZO,KOH
kruhová DN ø 21m Boskovice
kruhová DN ø 40m Petržalka
obr.2 KSDN 40-SO,G
kruhová DN ø 40m Petržalka

obr.3 EP-KSDN 8,23-SO,KOH
kruhová DN ø 8,23 m Lišov

obr.4 EP-KSUN 18-OZ,K
kruhová UN ø 18m Litovel

obr.5 EP-KSDN 45-SO,KOH
kruhová DN ø 45m Ústí nad Labem

obr.6 EP-KSDN 12-ZO,KOH
kruhová UN ø 18m Žilina

obr.7 EP-KSDN 12-ZO,KOH
kruhová DN ø 12m Praha-Ruzyně

obr.8 EP-KSDN 18-ZO,KOH
kruhová DN ø 18m Tetčice
místo stavby ČOV majitel charakter zařízení počet
Ruzyně Správa letišť Praha Kruhová DN prům.12 m, první aplikace pohonu s ozubeným hřebenem, čistírna 1
Jindřichův Hradec JčVaK Kruhová DN prům.12 m, městská čistírna 2
Ústí nad Labem SčVaK Kruhová DN prům.45 m, městská čistírna 2
Krušovice Pivovar Kruhová DN prům.10,8 m, čistírna pro pivovar 1
Lysá nad Labem město Rekonstrukce UN prům.12 m s původně středovým náhonem 1
Lišov Kruhová DN prům.8,3 m, městská čistírna 2
Chrastava SčVaK Kruhová DN prům.12 m, městská čistírna 1
Litomyšl Vertex Kruhová DN prům.30 m, městská čistírna 1
Čadca SEVAK Kruhová DN prům.23 m, městská čistírna 2
Ostrov nad Ohří VaK K. Vary Kruhová DN prům.18 m, městská čistírna 1
Velký Týnec obec Kruhová DN prům.9 m, městská čistírna 1
Litovel město Rekonstrukce UN prům.17,5 m, původně s pojezdem po ocelových kolech 1
Litovel město Rekonstrukce DN prům.18 m, původně s pojezdem po ocelových kolech 1
Tetčice obec Rekonstrukce UN prům.15,4 m, původně s pojezdem po ocelových kolech 1
Žilina KIA Žilina Kruhová DN prům.12 m, průmysl.čistírna 1
Blansko VaS Blansko Kruhová UN prům.17 m, městská čistírna 1
Blansko VaS Blansko Kruhová DN prům.21 m, městská čistírna 2
Boskovice VaS Blansko Kruhová DN prům.15 m, městská čistírna 2
Ligante Lotyšsko papírna Kruhová DN prům.10,8 m, průmysl.čistírna 2
Bohuňovice obec Rekonstrukce DN prům.18 m, původně s pojezdem po ocelových kolech 1
Frýdlant n/O Sm VaK Ostrava Rekonsatrukce pojezdu mostu, kruhové UN prům.22m, městská čistírna 1
Saghradt Egypt Kruhová DN prům.12 m, městská čistírna 2
Oravice město Tvrdošín Kruhová DN prům.9 m městská čistírna 1
Žimrovice papírna REkonstrukce vystrojení kruhové DN prům.12 m průmyslová čistírna 2
Olomouc OLMA mlékárna Rekonstrukce vystrojení kruhové ZN prům.4 m průmyslová čistírna 1
Týn nad Vltavou Vltavotýnská teplárenská a.s. Rekonstrukce vystrojení kruhové DN prům.12 m městská čistírna 1
Chrastava Sč VaK Rekonstrukce vystrojení DN prům.12 m, městská čistírna 1
Litomyšl Vodovody s.r.o. Rekonsatrukce pojezdu kruhové DN prům.30 m, městská čistírna 1

3.5. Podélné sedimentační nádrže

?

Na čistírnách odpadních vod se používají jako:
3.5.1. dešťové zdrže EP-PSDZ
3.5.2. usazovací nádrže EP-PSUN
3.5.3. dosazovací nádrže EP-PSDN
3.5.4. egalizační nádrže EP-PSEN
3.5.5. provzdušňované podélné lapáky písku EP-LP

Vlastní nádrže jsou obvykle betonové, dno nádrže může být vodorovné nebo vyspádované do jehlancových prohlubní u jednoho okraje nádrže, obvykle na straně přítoku odpadní vody

Strojní vybavení se dodává ve třech variantách:
3.5.a s mechanickým stíráním spádovaného dna do jehlancových prohlubní na straně přítoku, kde dochází k částečnému zahuštění kalu - provedení MS.
3.5.b s odsávacím zařízením s ponorným čerpadlem s rovným dnem - provedení C.
3.5.c obdobné řešení s násoskami místo čerpadel - provedení N.

Všechna provedení mohou být doplněna stíráním hladiny, které se doporučuje u primární sedimentace a při použití aktivačního procesu s denitrifikací - SH. Na stírání hladiny navazuje zařízení pro odběr plovoucích nečistot, které může být řešeno jako naklápěcí roura - NR nebo jako řetězový shrabovák - RS, který shrabuje nečistoty z hladiny do žlabu šířky do 1 m.

Zvláštní provedení podélné nádrže může být vybaveno jako podélný provzdušňovaný dvoukomorový lapák písku - LP.

Doporučené šířky podélných nádrží jsou uvedeny v následující tabulce s orientačním údajem o hmotnosti pro délku nádrže l = 30 m, hmotnostní přirážce na další 1 m a o příkonu hnacího mechanismu. Hloubky vody mohou být prakticky libovolné.

Šířka nádrže B (mm) 5.150 (LP) 6.000 6.500 (LP) 7.850 (LP) 9.000 12.000 15.000
Hmotnost (kg) 5.400 4.500 6.000 6.600 5.500 7.000 9.000
Přídavek hmotnosti (kg/m) 180 100 220 250 120 150 200
Příkon (kW) 1,1 1,5

Odtokové žlaby mohou být umístěny na konci nádrže - ZK nebo protaženy podél boční stěny nádrže - ZP, a to s ohledem na hydraulické zatížení nádrže. Kola mostu pojíždí po kolejnicích na okraji nádrže. Vlastní pohon může být přímo jedním pojezdovým kolem na každé straně mostu - K, nebo nepřímo pastorkem a ozubenými hřebeny umístěnými vedle kolejnic podél nádrže - KOH.

Příklad značení dosazovací nádrže s jehlanovou prohlubní, s odtokovým žlabem na konci nádrže a s pohonem s ozubeným hřebenem:
1 ks podélná sedimentační nádrž
EP-PSDN 12 m / 4 m – serie MS, ZK, KOH
12 m – šířka nádrže (B)
4 m – hloubka vody
velké písmena – série (podle popisu)

kruhová DN ø 21m Boskovice
obr.1 EP-PSDN 6-G
podélná DN 6 m Vamberk
kruhová DN ø 40m Petržalka
obr.2 EP-PSUN 12-OH
podélná DN 12 m Ústí nad Labem
místo stavby ČOV majitel charakter zařízení počet
Jindřichův Hradec SčVAK Podélná UN B = 12m, městská čistírna 2
Vamberk MÚ Vamberk Podélná UN B = 6m, městská čistírna 2
Frýdlant n/O SmVaK Ostrava Podélná UN B = 12m, městská čistírna 1
Ústí nad Labem SčVaK Podélná UN B = 12m, městská čistírna 3
Saghrad Egypt Podélná UN B = 6m, městská čistírna 2
Lukavice papírna Rekonstrukce podélných nádrží 6x22m Zickert, průmyslová čistírna 1

3.6. Řetězové shrabováky

Na čistírnách odpadních vod se používají jako:
3.6.1. dešťové zdrže EP-RSDZ
3.6.2. usazovací nádrže EP-RSUN
3.6.3. dosazovací nádrže EP-RSDN
3.6.4. egalizační nádrže EP-RSEN

Řetězové shrabováky se používají pro shrabování usazených a plovoucích látek. Nečistoty se odstraňují plynule stíracími lištami, které jsou upevněny na dvou nekonečných řetězech a střídavě se pohybují po hladině nebo dně nádrže.

Řetězy jsou vedeny a poháněny na hnacích a vodících kladkách. Kladky jsou uloženy na hřídelích. Hnací hřídel je uložena na stěnách nádrže ve dvou ložiskových tělesech. Jsou na ní pevně připojeny dvě kladky hnací a jedna kladka převodová. Převodová kladka je poháněna hnacím řetězem a převodovkou s elektromotorem. V převodu je bezpečnostní pojistka.

Na dalších místech, zpravidla třech, jsou opět na hřídelích vodící kladky. Ty však jsou na hřídelích uloženy otočně v kluzných ložiscích. Vodící kladky umožňují přiměřené napnutí řetězů a zajišťují správnou polohu řetězů v místech změny jeho směru. Přesné vedení řetězů je provedeno vodícími lištami.

Pro snadnou montáž a demontáž jsou plastové kladky provedeny jako dělené. Spojení se provádí speciálními objímkami. Hřídele proto není nutno nikdy demontovat.

Vlastní řetěz je rovněž plastový a spojovací čepy jsou nerezové. Články mají rozteč 152 mm. Vždy po asi 3 m je jeden článek s přírubou pro připevnění stírací lišty. Stírací lišty jsou nejčastěji duralové a v místě styků s vodícími lištami jsou opatřeny plastovými podložkami.

Další vybavení nádrže záleží na účelu jejího použití. Na nátokové straně se obvykle umisťují jímky na zachycení kalu stíraného ze dna. Standardní provedení jsou jímky o půdorysném rozměru 3 x 3 m se dnem vyspádovaným k odběrnému kalovému potrubí. Na odtokové straně bývá umístěna naklápěcí roura pro odběr plovoucích nečistot a odtokový žlab, popř.ponořená děrovaná trubka pro odtok vyčištěné vody. Nejčastější je použití jako usazovací a dosazovací nádrže na čistírnách odpadních vod nebo jako usazovací nádrže na úpravnách vody. Pro speciální použití mohou být nádrže vybaveny dalšími doplňky podle přání zákazníka.

3.7. Posuvné stírání dna

Na čistírnách odpadních vod se používají jako:
3.7.1. dešťové zdrže EP-RSDZ
3.7.2. usazovací nádrže EP-RSUN
3.7.3. dosazovací nádrže EP-RSDN
3.7.4. egalizační nádrže EP-RSEN

Posuvné stírání dna se používá na podélných obdélníkových nádržích s rovným dnem. Na dně nádrže jsou napříč položeny speciálně tvarované stírací lišky. Ta jsou spojeny podélným vodícím profilem vhodně připojeným na stírací lišty. Na svislé čelní zdi je upevněn hnací mechanizmus, který zajišťuje posuvný pohyb stíracích lišt. neustálý pohyb stíracích lišt dopředu a dozadu zajišťuje transport usazeného kalu směrem k násoskám odsávajících přihrnutý kal. Zařízení je vyráběno pro šířku nádrže B = 6 m. Pohon zajišťuje elektromotor přes vhodnou převodovku a řemenový převod. Příkon motoru je závislý na délce nádrže

?

3.8. Zahušťovací a uskladňovací nádrže

Zahušťovací a uskladňovací nádrže

Zahušťovací nádrže kalů jsou určeny pro gravitační zahušťování kalů na biologických čistírnách odpadních vod. Umožňují dosáhnout výrazného zahuštění těchto kalů. Tento způsob odvodňování kalů je provozně velmi jednoduchý proces. Zařízení může zajistit homogenizaci kalů.

Základní rozměry jsou uvedeny v tabulce:

D (m) 2,8 3,6 4,8 6 9 12 15 21
F (m2) 6,1 10,1 18,1 28,3 63,6 113 176 346
H, H1 (m) na žádost klienta
H2 (m) 0,4 0,6
H2 (m) 0,2 0,25 0,4 0,45 1 2 2 2
H3 (m) 0,2 0,25 0,4 0,45 1 2 2 2
H4 (m) 0,75 0,75 0,75 1 1 1 1 1
d (m) 2,2 3 4,2 5 8 10 10 10
příkon (kW) 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4
hmotnost (t) pro základní H (m) 4,2 6 8,6 12,9 24,7 65,9 106 205
2,8 3,6 3,6 4,2 4,2 4,8 4,8 6
Zahušťovací a uskladňovací nádrže

Hloubka kalu může být libovolná. Základní provedení je ote¬vřená ocelová nádrž s úpravou pro osazení na betonový základ a výstupní žebřík. Míchadlo je umístěno u menších velikostí na prů-běžné lávce u větších je umístěno na pojezdovém mostě s pojezdem po kolejnici a s pohonem od ozubeného hřebene podle čs. patentu č. 283 767. V případě potřeby můžeme dodat kuželovou střechu se spádem do středu nebo okraji nádrže a podpěrné sloupy. U zařízení můžeme zajistit tepelnou izolaci. Vlastní nádrž může být i betonová.

Pohon míchadla je zajišťován elektromotorem 380 V, 50 Hz přes převodovku a speciální bezpečnostní spojku. Proti přetížení je zařízení jištěno touto spojkou a elektricky. Míchadlo se může otáčet v obou směrech. Opět na přání můžeme dodat několikarychlostní míchadlo, případně míchadlo s plynulou regulací otáček.

Tato nádrž může být použita jako zahušťovací nebo homogenizační nádrž před mechanic¬kým odvodněním kalu.


Česky English Deutch

Kontakt

EKOPROGRES HRANICE a.s.

Třída 1.máje 1013
75301 Hranice I - Město
+420.581 603 314
+420.737 248 271
00562301
DIČ CZ00562301
datová schránka:
nscuyhi