Motorická elektroinstalace

Pro veškeré spotřebiče uvedené ve výrobním programu dodáváme v potřebném rozsahu i motorickou instalaci. V případě zájmu o tuto dodávku je však vhodné zajistit kompletní dodávku uceleného provozního soubor se všemi potřebnými vazbami. Tyto práce je vhodné provést podle projektu, který můžeme zajistit.

Hlavní rozváděč motorické instalace bývá umístěn v samostatné rozvodně, u menších čistíren v místnosti obsluhy. Podružné rozváděče bývají rozmístěny podle provozních souborů, případně u jednotlivých zařízení.

Každý rozváděč obsahuje vývody pro jednotlivé spotřebiče motorické instalace, případně i pro měření a regulaci a pro stavební elektroinstalaci. Na dveřích rozváděče jsou umístěny signálky pro vizuální kontrolu chodu ČOV. Podrobnější informace o stavu řízené technologie jsou zobrazeny na ovládacím panelu, který slouží ke komunikaci obsluhy s řídicím systémem, kterým vybavujeme i malé ČOV. Z tohoto panelu lze také ovládat jednotlivé spotřebiče dálkově z rozváděče. Větší čistírny jsou vybaveny řídicím počítačem s vizualizačním programem.

Jednotlivé spotřebiče se připojují přes svorkovnicové skříně, které se umisťují v blízkosti zařízení na zdi nebo na konstrukci. Poblíž každého spotřebiče je umístěna skříňka místního ovládání, která umožňuje obsluze zvolit ruční nebo automatický režim provozu. Ruční režim slouží ke krátkodobému provozu, např. při individuálních zkouškách, a není vybaven žádnými blokádami. V automatickém režimu pracuje ČOV podle předem daného programu, jsou v činnosti všechny blokády a vazby. Řízení v automatickém režimu obvykle zajišťuje programovatelný automat, jen v ojedinělých případech releová automatika.

Kabelové rozvody jsou měděnými kabely, které jsou v případě napájení přes frekvenční měnič stíněné. Pro uložení kabelů se používají převážně pozinkované žlaby, případně plastové lišty. Z hlavního rozvodu jsou k jednotlivým spotřebičům kabely vedeny v trubkách. Mimo objekty jsou kabely uloženy v zemi ve výkopu.


Česky English Deutch

Kontakt

EKOPROGRES HRANICE a.s.

Třída 1.máje 1013
75301 Hranice I - Město
+420.581 603 314
+420.737 248 271
00562301
DIČ CZ00562301
datová schránka:
nscuyhi