Řídící systém

Řídicí systém se skládá z programovatelného automatu, vhodných měřicích přístrojů, počítače a odpovídajícího řídicího a vizualizačního programu.

Řídicí systém na malé ČOV sestává s automatu s operátorským panelem. Dle požadavků zákazníka lze navrhnout malý programovatelný automat jak pouze s binárními vstupy a výstupy, tak s i analogovými vstupy a výstupy. Systém zajišťuje řízení motorů v časovém režimu, podle hladin, měří dobu chodu jednotlivých pohonů, zajišťuje automatický záskok při poruše apod. Operátorský panel slouží k zobrazování aktuálních stavů jednotlivých pohonů, k nastavování časových konstant, zapínacích a vypínacích hladin apod.

Řídicí systém na větší ČOV je vhodné rozšířit o řízení a vizualizaci na počítači. Programovatelný automat zajišťuje vlastní řízení na nejnižší úrovni obdobně jako u malých čistíren, čímž je zajištěna velká rychlost a robustnost systému. Počítač složí k řízení na vyšší úrovni a k vizualizaci celého technologického procesu.

Provedení PC je možno volit od běžného kancelářského standardu až po speciální šasi vhodné pro montáž do 19" rozvaděče pro obzvláště náročné podmínky. Podle požadavků zákazníka je možno vyladit výkonnost počítače tak, aby v maximální míře vyhovoval rozsahu řízené úlohy.

Řídicí program pro čistírnu je vytvořen v objektově orientovaném vývojovém a řídicím prostředí vybaveném systémem překryvných oken a ovládaném ukazovacím zařízením (např. myší). Celková koncepce tohoto prostředí sama o sobě zajišťuje velkou modularitu a flexibilnost v uspokojování požadavků zákazníka. Vzhledem k nedílnosti dodávky ASŘTP čistírny odpadních vod od vlastní technologie a úzké spolupráce s jejím dodavatelem jsou jednotlivé části programu maximálně přizpůsobeny řízené technologii. Použité programové prostředky umožní nejen zobrazení stavu technologie na vysoké úrovni a aktuálních hodnot měřených veličin v reálném čase, ale v případě, že nepoužijeme programovatelného automatu, pak zvládne i vlastní řízení návazností ovládané technologie. Pomocí námi používaného programového vybavení jsme schopni vytvořit jednoduše ovladatelnou aplikaci, v níž prostřednictvím výběru grafických symbolů umístěných v systému oken můžete realizovat následující činnosti:

  • barevné živé zobrazení schémat technologie uspořádaných do logicky souvisejících celků
  • zásahy operátora prostřednictvím myši, příp. alfanumerické klávesnice
  • hlášení a zobrazení poruch
  • archivace poruchových hlášení, včetně data a času jejich vzniku
  • grafickou analýzu historických a okamžitých provozních trendů
  • nastavení časových konstant spouštění pohonů
  • spínací úrovně technologického a havarijního charakteru pro měřené veličiny.

Data získaná z procesu jsou ukládána do archivu na pevném disku počítače a je možné je podle uvážení operátora vytisknout na tiskárně, případně je pomocí diskety přenést na jiný počítač k podrobnějšímu vyhodnocení.

K zajištění měření technologických veličin používáme zařízení vysoké kvality od renomovaných výrobců. Jejich výběr a kvalita je dána požadavky odběratele. Pro připojení systému k technologickému procesu je použito normalizovaných analogových vstupů 4 - 20 mA a dvouhodnotových signálů na úrovních 24 V=. Výstupy ze systému jsou dvouhodnotové na ovládání motorů a elektropohonů (na úrovních 24 V=) a analogové na požadované úrovni (0 - 10 V, 0 - 20V). Binární vstupy i výstupy z počítače jsou důsledně oddělovány od procesu v zájmu zajištění co nejvyšší spolehlivosti a bezpečnosti provozu celého zařízení.

Systém je pružně modifikovatelný a je možné jej přizpůsobit požadavkům a zvláštnostem jak malých čistíren odpadních vod, tak i náročných aplikací, a to nejen v oblasti péče o životní prostředí.


Česky English Deutch

Kontakt

EKOPROGRES HRANICE a.s.

Třída 1.máje 1013
75301 Hranice I - Město
+420.581 603 314
+420.737 248 271
00562301
DIČ CZ00562301
datová schránka:
nscuyhi