Stroj na čistění česlí SH

Stroj na čistění česlí SH se používá pro odstraňování plovoucích a sunutých látek z česlí umístěných na přítokových kanálech čistíren odpadních vod, malých vodních elektráren, úpraven vod a podobně.

Vlastní česle mohou být provedeny jako česle ruční. K nim se postaví čistící stroj, který v podstatě nahrazuje práci člověka, který při čištění vykonává zhruba stejné pohyby. Proto stroj stojí přibližně ve stejných místech jako dříve stával obsluhující pracovník. Stroj sestávající ze stojanu s opěrnou kladkou, klikového hřídele s pohonem a hrabla. Jeho pracovní částí je stírací lišta hrabla odpovídající šířce kanálu B a upravená podle velikosti průlin. Stírací lišta je táhlem připevněna na klikový mechanismus poháněný přes převodovku třífázovým asynchronním elektromororem o příkonu 0,25 kW, 400 V, 50 Hz v provedení pro venkovní pracovní prostředí. V pracovní fázi hrablo leží vlastní vahou na česlích a klikovým mechanizmem je taženo po česlích vzůru. Tak dopravuje shrabky do žlabu. Při zpětném pohybu je hrablo opřeno o opěrnou kladku, která zajišťuje odklonění stírací lišty od česlí a lišta se přesune do dolní polohy. Vzájemnou polohou klikového mechanismu, umístění opěrné kladky a délky hradla lze přiměřeně měnit trajektorii stírací lišty. Stírací stroj lze potom umístit i ve stísněných prostorách.

Zachycené nečistoty se stírají do žlabu na shrabky, který tvoří oporu pro uložení česlicové mříže. Žlab může být doplněn nebo zcela nahražen dopravníkem nebo lisem na shrabky. Tento typ čistícího stroje je pro svou nenáročnou konstrukci vhodný zejména pro menší zdroje znečistění s menším rozměrem česlí, kde je výkonnější zařízení nevyužito. Optimální rozměr česlí končí u velikosti česlicové mříže asi 2 x 2 m. Pro venkovní provedení může být doplněn krytem s vytápěním.


Česky English Deutch

Kontakt

EKOPROGRES HRANICE a.s.

Třída 1.máje 1013
75301 Hranice I - Město
+420.581 603 314
+420.737 248 271
00562301
DIČ CZ00562301
datová schránka:
nscuyhi