Úpravny vody

EKOPROGRES HRANICE®, a.s. je společnost, která zajišťuje technologické dodávky vodohospodářských zařízení. Byla založena v roce 1990 jako jedna z prvních zcela privátních akciových společností. Její sídlo je na pozemcích bývalé společnosti Pavézka, která je jedním ze zakladatelů vodohospodářské tradice v Hranicích. Pro investiční celky zajišťuje projekci, dodávky, a servis a to formou od kusové až po generální dodávku. Řadu speciálních zařízení vyrábí podle svých konstrukčních řešení. Jedním z velice atraktivních programů jsou úpravny vody. Charakteristickým znakem úpravárenské technologie je chemická úprava vody. Tento způsob úpravy vody je ve značné míře známý a ověřený. Liší se zejména podle toho jakou vodu upravujeme a jakou vodu chceme získat. Naše společnost je schopna vybudovat zařízení pro úpravu vody jakéhokoliv druhu a o libovolném výkonu. Upravená voda splňuje nejpřísnější požadavky uživatelů.

Typickým představitelem jsou úpravny pitné vody. Lze říci, že umíme upravit jakoukoliv vodu na vodu pitnou. Z praktických důvodů, zejména z pohledu ekonomického, je vhodné si přírodní zdroj vody vybrat tak, aby ho bylo nutno upravovat co nejméně. V praxi se setkáváme s úpravou vody podzemní a s úpravou vody povrchové (vodárenské nádrže). Obecně lze říci, že úprava podzemní vody je jednodušší a zpravidla se vystačí s jednostupňovou úpravou filtrací. Pro povrchové vody se používá zpravidla úprava dvoustupňová. První stupeň spočívá v usazování a čiření vody, jako druhý stupeň následuje filtrace.

Obvyklá skladba úpravny vody

  • první stupeň úpravy vody
  • druhý stupeň úpravy vody
  • dávkování chemikálií
  • vodojemy provozní a upravené vody
  • strojovna (čerpací stanice)
  • kalové hospodářství.

Pro první stupeň vyrábíme ručně a strojně stírané česle, lapáky splavenin, usazovací nádrže kruhové a podélné, čiřiče, pomalé a rychlé mísiče, různé typy míchadel, provzdušňovací zařízení a další příslušenství. Pro druhý stupeň vyrábíme vybavení pomalých filtrů, rychlofiltrů a odtokové regulátory. Pro dávkování chemikálií vyrábíme různé rozpouštěcí nádrže na přípravu chemikálií, v případě potřeby s míchadly, vybavení skladů a potřebné speciální zařízení pro manipulaci. Pro vodojemy vyrábíme zejména vybavení armaturních šachet. Čerpadla a armatury pro čerpací stanice sice nevyrábíme, ale v rámci vyšší dodávky vyrobíme veškeré potřebné rozvody a další zařízení potřebné pro kompletaci těchto stanic. Pro odvodňování vyrábíme uskladňovací a zahušťovací nádrže, vybavení lagun a vybavení kalových polí. Dodáváme kompletní zařízení pro odvodňování kalů.

Tato, dalo by se říci klasická úpravárenská technologie má řadu dalších použití. Používá se v modifikovaném provedení pro řadu účelů. Velmi rozšířené jsou úpravny vody průmyslové pro nejrůznější účely. Zde mohou být požadavky méně náročné nebo naopak náročnější než u úpravy pitné vody. Vychází se z požadavků technologie výroby. Technologické zařízení je v prvním případě obdobné jako u pitné vody, většinou jednoduší. Příkladem mohou být různé chladící okruhy, výroba mycí a oplachové vody a pod. V druhém případě je nutno mnohdy volit zařízení pracující s vyšším efektem. Příkladem může být zařízení pro mikrofiltraci, výroba demineralizované vody a pod.

S podobnou technologií pracují i úpravny bazénové vody. Obvykle se používají pouze filtrační stanice, které mohou pracovat s vyšším zatížením než u klasické úpravny. Je vhodné používat další speciální zařízení, jako jsou např. lapáky vlasů, které zabraňují poškozování dalšího technologického zařízení. Zajímavým doplňkem v této oblasti jsou různé vodní atrakce a další vybavení bazénů.

Další využití úpravárenské technologie je v umývárnách aut. Zde se většinou pracuje s recirkulující vodou, která se po použití vždy znovu chemicky upravuje a čistí filtrací. Technologické zařízení vyvinuté pro úpravny vody se využívá i jako třetí stupeň čištění odpadních vod. Chemicky upravená voda se přefiltruje, čímž se velmi výrazně zvýší stupeň vyčištění.

Pro potřebu budování úpraven vody a pro jejich modernizaci poskytujeme řadu služeb, jako jsou různé studie, inženýrské služby, zpracování projektů, servis apod. Návrh Vaší úpravny vody Vám EKOPROGRES HRANICE®, a.s. zajistí komplexně včetně motorické instalace a řídícího systému na nejvyšší možné technické úrovni, neboť spolupracujeme s řadou projekčních a vývojových organizací působících v oboru úpravny vody,. S využitím této spolupráce Vám úpravnu vody navrhneme a zrealizujeme tak, aby úprava vody byla pro Vás co nejefektivnější, a to jak po stránce investičních nákladů, ale i ze strany provozu. Skladbu jednotlivých provozních souborů úpravny vody upravíme tak, aby odpovídala množství a požadované kvalitě upravované vody. Dodávku rozšíříme i o další potřebná zařízení jako různé čerpací stanice, trafostanice, dílny, laboratoře, mechanizační prostředky apod. provoz námi dodávaného zařízení je automatický a vyžaduje pouze občasný dozor. Za výhodných podmínek vám zajistíme i realizaci stavební části vaší úpravny vody, případně využijeme stavebních kapacit ve vaší lokalitě nebo přímo vašich. Pro zajištění bezporuchového provozu je samozřejmostí zaškolení obsluhy podle námi dodaného provozního řádu. Servis zajišťovaný naší společností Vám přinese úsporu investičních nákladů, snížení provozních nákladů a zvýšení technických parametrů vaší úpravny vody.

Pokud máte problémy s úpravou vody, obraťte se na společnost EKOPROGRES HRANICE®, a.s. Naši odborníci jsou připraveni kdykoliv Vaše problémy řešit.


Česky English Deutch

Kontakt

EKOPROGRES HRANICE a.s.

Třída 1.máje 1013
75301 Hranice I - Město
+420.581 603 314
+420.737 248 271
00562301
DIČ CZ00562301
datová schránka:
nscuyhi